top of page

#6 Moduly CRM v Make a jejich API (1. část)

Kategorie

Obchod

24. dubna 2023

Petr Kříž

V jednom z předchozích článků jsme se podívali na obchodní aplikace, ale ještě jsme se jim nepodívali za zoubek v Make (dříve Integromat) a jak moc kvalitní mají API. Tak pojďme na to, první budou CRM systémy.


⏱ Máš na přečtení 1 minutu?

V rámci nabídky modulů v Make (dříve Integromat) je spousta CRM aplikací, které v zásadě nabízejí mnoho společných funkcionalit pro vyváření nových obchodních příležitostí, evidenci kontaktních osob nebo klientů. Jsou ale části, ve kterých jsou rozdílné. A proto se na základě našeho dřívějšího článku podíváme na moduly aplikací Raynet, Pipedrive, Salesforce a HubSpot. Všechny moduly těchto CRM jde v zásadě rozdělit do tří kategorií Triggery (tzn. spouštěče), Akce a Vyhledávání.

A protože Make neobsahuje všechny API konektory, které jsou u aplikací k dispozici, nestačí mít přehled jen o tom, co nabízejí jednotlivé moduly. Je také nutné mít alespoň základní přehled o tom, co nabízejí API konektory jednotlivých aplikací. Odkazy na jednotlivé přehledy modulů v Make a API dokumentace pro zmíněné aplikace přikládáme do přehledu níže.


Raynet

Pipedrive

Salesforce

HubSpot

🫖 Máš více času?

Jak jsme již napsali výše, tak moduly pro CRM Raynet, Pipedrive, Salesforce a HubSpot můžeme rozřadit do třech kategorií:


  • Trigger

  • Akce

  • Vyhledávání


Ale pojďme si jednotlivé typy modulů projít postupně…


Triggery

Trigger je jednoduše spouštěč, tedy typ akce, který nastartuje chod celého scénáře. Sám o sobě dokáže pracovat ve dvou formátech, a to na bázi časovače (tedy např. jednou za XY minut/hodin nebo třeba jen v konkrétní dny či měsíce) a webhooku, který pracuje na základě volání aplikace, kdy se v ní uskuteční nějaká akce a pak se scénář spouští.

Raynet má v Make dva moduly triggerů, a to Reagovat na nové nebo upravené záznamy, který ti pomůže, jak již název napovídá, sledovat nově založené nebo upravené záznamy v časovém intervalu. Druhým je Sledovat záznamy (vše na co si jen v Raynet vzpomeneš), který má za úkol sledovat nově založené, upravené nebo smazané záznamy a umí pracovat na principu časového intervalu i webhooku. Důležité je poznamenat, že oproti jiným aplikacím, které si webhook provážou, jej musíš v Raynet vložit ručně v nastavení tvého účtu.

Pipedrive má trigger modulů více, ale prakticky vzato dokáží obstarat stejnou agendu jako moduly Raynet. V rámci webhooků (opět můžeš zvolit i variantu časovač) ti Pipedrive pomůže sledovat Nové aktivity, Nové dealy, Nové poznámky, Nové organizace (myšleno klienty), Nové osoby (myšleno kontaktní osoby) a Nové produkty. Webhooky opět jako u Raynet zaznamenávají nové, upravené, ale i smazané záznamy. Časovač, který ti bude sledovat pouze nové nebo upravené záznamy, můžeš využít takřka ve stejných případech, jen se rozrůstá i o Sledování leadů.

Salesforce je v plejádě trigger modulů také skromný jako Raynet, ale není třeba se zaleknout. První dva ti pomůžou sledovat jak hromadnou tvorbu dat, tak i když se změní určité pole v objektu (vysvětlení, co to jsou objekty v Salesforce - ENG). Posledním modulem je Sledování záznamů, který ti dá vědět, pokud se vytvoří nebo upraví nějaký objekt. Malou nevýhodou Salesforce je, že všechny jeho triggery v Make pracují pouze na podkladu časovače a nemají nativně žádný webhook.

A kapitolu triggerů nám uzavře HubSpot, který má jako Pipedrive širokou škálu těchto modulů. Triggery HubSpotu využiješ pro sledování Broadcast zpráv, CRM objektů, události v kalendáři, přidání kontaktu do daného listu. Dále sledování angažovanosti, souborů, notifikací, různé typy záznamů, odpovědi ve formuláři, nové úkoly v kalendáři nebo tvorba nového ticketu. I v případě HubSpotu je nevýhodou, že triggery fungují jako u Salesforce na principu časovače.


Akce

Moduly v této části mají podobné funkcionality, a proto je není třeba podrobněji rozebírat - většinou se jedná o vytváření, úpravu nebo smazání záznamů v různých částech CRM, případně o načtení detailu o daném záznamu. Takřka shodnou funkcionalitou je také stahování/nahrávání souborů. Je tedy zřejmé, že Raynet, Pipedrive, Salesforce i HubSpot ti pomohou takřka ve všech akcích podobně, jen každý v rámci filosofie, se kterou dané CRM přichází.

Všechny tyto CRM mají jeden trochou kouzelný modul, který ti obstará vše, co ti mezi připravenými moduly chybí, ale v dokumentaci k tomu existuje API endpoint - bavíme se o modulu Make an API Call. Ten sice už chce trochu zdatnosti, ale při volání API endpointu vybrané aplikace ti ušetří hodně práce.


Hledání

V této části se již aplikace rozcházejí a je znát filozofie jejich API. Raynet ti nabídne pouze dva moduly pro hledání - první je zaměřený na Hledání kontaktu podle telefonního čísla nebo e-mailu a druhý ti Načte seznam podle zvolené entity a zadaných kritérií.

Naproti tomu Pipedrive nabízí vyhledávání po listech, které se špatně filtrují na vstupu (tedy přímo v modulu) a je nutné je filtrovat až na výstupu (tedy ve filtru modulu). V Pipedrive si tedy můžeš načíst listy aktivit , dealy, soubory, leady, e-maily, poznámky, organizace, osoby či produkty nebo uživatele.

Salesforce ti nabízí načtení hromadny dat, listů záznamů objektů nebo vyhledání záznamů objektů.

A celou část opět uzavřeme CRM HubSpot. Ten ti nabízí načtení listů například pro objekty v CRM, blogové příspěvky, kontakty v organizacích, dealy v pipeline či soubory, formuláře nebo záznamy v kontaktech či dealech. V pravém smyslu vyhledávat můžeš v CRM objektech, firmách či kontaktech.

A jelikož jsme se dostali na snesitelnou hranici délky článku, tak pokračování o API těchto CRM zase příště. Velký potlesk a pochvala, pokud jsi dočetl až sem a budeme se těšit zase příště.


#WeAreMakers #AutomatizovatNelzeVse #PomahameFirmamRust

bottom of page